За месец май КЕВР утвърди цената на природния газ

   Компанията за енергийно и водно регулиране вчера на заседание утвърди цена на природния газ за месец май, това стана ясно от съобщението до медийте и тя е близо 14% по висока.

  Основните причини за увеличението е едностранното спиране на доставката от страна на "Газпром" .

  В изключителни кратки срокове общественият доставчик "Булгаргаз"предпри за осигуряваните в пълен обем на заместващите  количества от нови доставчици, покриващи изцяло нуждите на българските потребители, това посочи КЕВР.

  

 

Последни новини