Учени полярници откриха пирамиди в Аляска

   Учени полярници откриха пирамиди  на Аляска по-стари от тези в Египет.

   Въжможно ли е в Аляска да се намират едни от най-старите изкуствени паримиди, които са построени от човешка ръка

  Много такива форми могат да се открият напоследък при топенето на ледовете

  Малък екип от учени полярници съобщиха наскоро, че са открили пирамиди наподобяващи на тези като познатите в Египет.

 

Последни новини