Недоволни майки внесоха в съда жалба против онлайн обучението

 Група недоволни майки внесоха жабла в съда срещу онлайн обучението на учениците.

  В жалбата се казва още, че заповедта е издадена в нарушение на изизкванията на член 59 алинея 2 от АПК при съществено нарушение на административно - производствените правила, неосъотвестена е на целта на Закона за училищното и предучилищно образование във основа на който е издадена и се намира в грубо противоречие с разпоредбите на конституцията на България.

 

Последни новини