Красиви места по устието на река Велека

   Река Велека е най дългата река по южното Черноморие с дължина 147 километри

  Интересно е, че тя не извира от България, а от съседна Турция.

   Пътувайки по устието на река Велека можем да видим едно от най-красивите и живописни места по Българското Черноморие.

  За голямата красота допринася начинът, по който се влива самата река в морето.

  При самото вливане реката е образувала интересна пясъчна дига, чиято дължина е около 500 метра.

 

Последни новини