Честит празник на всички моряци

   25-ти юни е Международния ден на моряка.

  Празникът е официално обявен от Организацията на обединените нации- ООН- и има за цел да подчертае важнжстта на моряшката професия в световен мащаб и значението и за да просперира световната търговия.

  В света работят над 1,5 млн. моряци, които осигуряват стоките за бита на човечеството.

  В деня на празника нека бъдат поздравени всички смели морски хора от всички крайща на света.

  .

Последни новини