8-ми декември празникът на студентите

   Студенският празник в България се отбелязва на 8-ми декември от 1916 година.

  Тава е денят в който Българската Православна църква отбелязва паметта на Седмочисляниците и сред тях е Свети Климент Охридски.. 

  Денят е и патронен празник на Софийския университет Свети "Климент Охридски". 

  Празникът на университета възниква още през 1902 година.

  Първоначално се е празнувал на 25-ти ноември, като ден посветен на Свети Климинт Охридски  покровител на българското висше образувание.

  Универсетът е най-старото учебно заведение  Първоначално празникът 8-ми декември беше отменен след 1944 година и през 1962 година отново възстановен за празнуване.        

Последни новини