15-ти май Световен ден на климата

   На 15-ти май всяка година  отбелязнаме Световният ден на климата, който насочва вниманието към усилията за справяне с настъпилите клематични промени и да намалим въздействието в резултата на човешката дейност.

  В тази връзка на 21-та конференция на Междунарадната общност в Париж през декември 2015 година с подписването на глобалното Спорозумение от 175 страни в това число и България.

  Целта е всички страни да се стремят да намаляват емисиите си на парниковите газове до нива, които ще помогнат за ограничаване на глобалното затопляне до 2 градуса по Целзий 

  Това историческо събитие е крачка напред в борбата с климатичните промени и проправя път за глобален отговор от Международно общност на предизвикателствата свързани с климатичните промени, отбелязват от Министерството но околната среда и водите.