11-ти май Денят на библиотекаря

   Първо начално 11-ри май е определен от Българската православна църква за честване празник  на славянските първоучители Свети Свети Кирил и Менодий, а от 1851 година се отбелязва като празник на българската просфета. 

  С промяната на календара честването се отбелязва на 24 май, това е денят на Българската просвета и култура и на славянската писменост 

  На днешия 11-ти май библиотеката в София Св. Св. Кирил и Методий празнува своя празник.