Язовир Калин високо в Рила планина

   Язовир Калин е разположен в югозападна България в землището на село Пастра и е част от Каскада Рила.

  Един ог най-високо разположените язовири в страната ни .

  Той е с над морска височина 2394 метра и е собственост на Националната  електрическа компания.

  Построен е през 1940-1947 година ог "Гранитоид", като разширение на съществуващото до тогава ледено езеро .

  Язовира събира водите от естествения си водосбор, както и подаваните по-високо разположения Малък язовир и от водохващането на река Дебращица  по дълъг 2,4 км. събирателен канал , чрез вертикална шахта .

  Близо до язовира се намира и туристическата хижа Иван Вазов.

 

Последни новини