Слънцето като източник на топлина

  Слънцето е звезда в централната слънчева система и представлява почти идеална сфера съставена от гореща плазма и магнитни полета .

  Смята се,че ядрото на Слънцето достига около 20 % -25 % от слънчевия радиус. 

  Ядрото на Слънцето е единсвения източник, където се отделя значимо количество топлинна  енетрия, чрез ядрен синтез.

  Енергията от ядрения синтез в ядрото преминава през поредица от слоеве докато достигне до фотосферата и излезе в Космоса, като слънчева светлина или кинетична евергия на частици.

  Във вътрешните 24 % от слънчевия радиус се генерира 99 % от енергията, а 30 % вече е почти прекратен

  Останалата част от звездата се награвя от енергията подавата от ядрото навън.

 

Последни новини