Отнова сменяме часовниците с един час напред

   Великобритания е първата страна, която го сменя още през 1908 година. Целта била да се използва по-активно дневната светлина и да се икономисва ток.

  Смяната на времето е особено популярно в зоните на умерения климат, където светлата част на деня има колебания през различните сезони.

  У нас практиката е въведена през 1979 година с постановление на Министерския съвет.

  Според него решение на 1 април часовниците се коригират с един час напред, а на 1 октомври с един час назад.

  Смяната на часовото време е въведено официално в Европа през 1976 година по предложение на Франция. 

Последни новини