Фирнът представлява преходно състояние между сняг и арктически лед

   Проходното състояние между сняг и артактическия лед се нарича фирн

  Фирнът е уплътнен сняг със зърнест строеж, от който се формират ледниците.

  Представлява полуснежна и полу ледена маса със зърнестта структура, плънто слегнал зърнист и частично кристализирал многогодишин сняг, представляващ междинен стадий между сняг и глетчерен лед .Плътността му е от 0,45 г-см3 до 0,8 г-см3.

Последни новини