7 -ми май Международен ден на радиото и телевизията

   Руският физик Александър Попов на 7-ми май представя своето ново откритие, а именно първият радиоприемник в света.

  Попов демостротира пред Руското физическо дружество в Санкт Петербург изобретение на електрически колебания на големи разстояния без проводник, наречен радио.

  А през 1899 годино Попов включва към уреда телевизионно слушалка и създава възможнжст за слухово приемане на съгналите .

  През 1907 година според договора между Руското и Българско правителство до село франга, днешетн Каменар , северно от Варна започва да работи първият български безжичен телеграф.