21-ви юни Световен ден на хидрологияна

   Световният ден на хидрологията се отбелязва от 2006 година по инициатива на Международната организация по хидрография с подкрепа на Общото събрание на ООН.

  Хидрологията е наука за движението, разпределението и качеството на водите по Зелята.

  А специалистите в науката се наричат хидролози. 

  Обществото и неговите инфраструктури са се развивали винаги в услонията на глобалните и локолни изменения на времето, климата и водните ресурси, към които се се адаптирали непрекъснато.

  Това е един продължителен процес на среща с природата, които може да бъде овладян и управляван само чрез сериозни познания и информация за хидрологията и метеорогичните явления и процеси.

  

Последни новини