20-ти ноември Световен ден на детето

   На 20-ти ноември Световен ден на детето, учреден през 1954 година и се отбелязва ежегодно за да промотира международното съгрудничество.

  Световният ден на детето предоставя възможностите за застъпвичество и действия за изграждане на по-добър свят за всички деца.

  От проблемите на климатичните промени , през образованието, психическото здраве и борбата с расизма и дискриминацията , самите деца и младежи съща надигат глас.

Последни новини